Wycena nieruchomości Kraków, Rabka, Nowy Targ, Szczawnica; mgr inż. Bartłomiej Bochnaktopimage

Wycena nieruchomości Szaflary

W ramach prowadzonej działalności świadczę usługi w zakresie wyceny nieruchomości w granicach województwa małopolskiego w gminie Szaflary. Sporządzam operaty szacunkowe dla różnych rodzajów nieruchomości. Dla klientów z gminy Szaflary realizuję między innymi wyceny:

 • nieruchomości lokalowych
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych
 • nieruchomości gruntowych, na których rozpoczęto budowę
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych
 • nieruchomości komercyjnych
 • nieruchomości rolnych
 • nieruchomości leśnych

Do głównych celów wycen realizowanych dla klientów z gminy Szaflary należą przede wszystkim:

 • ustalenie ceny sprzedaży, kupna jak również zamiany nieruchomości
 • zabezpieczenie kredytu bankowego
 • ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 • wniesienie aportu do spółki
 • sprzedaż nieruchomości dla poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • określenie wartości nakładów, jakie poniesiono na nieruchomości
 • ustalenie oraz aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
 • ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości dla użytkownika wieczystego
 • ustalenie opłaty adiacenckiej
 • ustalenie opłaty planistycznej (renty planistycznej)
 • ustalenie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość
Wycena nieruchomosci

mgr inż. Bartłomiej Bochnak

Rzeczoznawca majątkowy
Uprawnienia zawodowe nr 5366
tel. 605 235 947

 • Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
 • Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
© 2012-2019 Bartłomiej Bochnak - rzeczoznawca majątkowy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tworzenie stron www: Artscape