Wycena nieruchomości Kraków, Rabka, Nowy Targ, Szczawnica; mgr inż. Bartłomiej Bochnaktopimage

Wycena nieruchomości Czorsztyn

W ramach prowadzonej działalności proponuję usługi w zakresie wyceny nieruchomości na terenie Małopolski w gminie Czorsztyn. Sporządzam opinie o wartości nieruchomości w postaci operatów szacunkowych dla różnych rodzajów nieruchomości. Dla klientów z gminy Czorsztyn realizuję między innymi wyceny:

 • nieruchomości lokalowych
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych
 • nieruchomości gruntowych w trakcie zabudowy
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych
 • nieruchomości komercyjnych
 • nieruchomości rolnych
 • nieruchomości leśnych

Do głównych celów wycen realizowanych dla klientów z gminy Czorsztyn należą przede wszystkim:

 • ustalenie ceny sprzedaży, kupna lub zamiany nieruchomości
 • zabezpieczenie kredytu bankowego
 • ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 • wniesienie aportu do spółki
 • sprzedaż nieruchomości dla poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • określenie wartości poniesionych nakładów na nieruchomości
 • ustalenie i aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
 • ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu
 • ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej
 • ustalenie wysokości opłaty planistycznej (renty planistycznej)
 • ustalenie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość
Wycena nieruchomosci

mgr inż. Bartłomiej Bochnak

Rzeczoznawca majątkowy
Uprawnienia zawodowe nr 5366
tel. 605 235 947

 • Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
 • Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
© 2012-2019 Bartłomiej Bochnak - rzeczoznawca majątkowy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tworzenie stron www: Artscape