Wycena nieruchomości Kraków, Rabka, Nowy Targ, Szczawnica; mgr inż. Bartłomiej Bochnaktopimage

Wycena nieruchomości Nowy Targ

W związku z prowadzoną działalnością proponuję usługi w zakresie wyceny nieruchomości na terenie Małopolski w gminie Nowy Targ. Sporządzam opinie o wartości nieruchomości w postaci operatów szacunkowych dla różnych rodzajów nieruchomości. Dla klientów z gminy Nowy Targ realizuję między innymi wyceny:

 • nieruchomości lokalowych
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych
 • nieruchomości gruntowych, na których rozpoczęto budowę
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych
 • nieruchomości komercyjnych
 • nieruchomości rolnych
 • nieruchomości leśnych

W ramach realizacji usług dla klientów z gminy Nowy Targ sporządzam operaty szacunkowe w głównej mierze dla następujących celów:

 • ustalenia ceny sprzedaży, kupna jak również zamiany nieruchomości
 • zabezpieczenia kredytu bankowego
 • ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 • wniesienia aportu do spółki
 • sprzedaży nieruchomości dla poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • określenia wartości poniesionych nakładów na nieruchomości
 • ustalenia i aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
 • ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu
 • ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej
 • ustalenia wysokości opłaty planistycznej (renty planistycznej)
 • ustalenia odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość
Wycena nieruchomosci

mgr inż. Bartłomiej Bochnak

Rzeczoznawca majątkowy
Uprawnienia zawodowe nr 5366
tel. 605 235 947

 • Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
 • Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
© 2012-2019 Bartłomiej Bochnak - rzeczoznawca majątkowy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tworzenie stron www: Artscape