Wycena nieruchomości Kraków, Rabka, Nowy Targ, Szczawnica; mgr inż. Bartłomiej Bochnaktopimage

Oferta

W ramach prowadzonej działalności realizuję między innymi wyceny:

 • nieruchomości lokalowych
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych
 • nieruchomości gruntowych w trakcie zabudowy
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych
 • nieruchomości komercyjnych
 • nieruchomości rolnych
 • nieruchomości leśnych

Dokonuję wycen między innymi dla następujących celów:

 • ustalenia ceny sprzedaży, kupna lub zamiany nieruchomości
 • zabezpieczenia kredytu bankowego
 • ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 • wniesienia aportu do spółki
 • sprzedaży nieruchomości dla poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • określenia wartości poniesionych nakładów na nieruchomości
 • ustalenia i aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
 • ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu
 • ustalenia opłaty adiacenckiej
 • ustalenia opłaty planistycznej (renty planistycznej)
 • ustalenia odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

Koszt wyceny:

Koszt sporządzenia operatu szacunkowego ustalam indywidualnie dla każdego zleceniodawcy w zależności od następujących czynników:

 • rodzaju wycenianej nieruchomości
 • nakładu pracy niezbędnego do właściwego przeprowadzenia procesu wyceny
 • ponoszonych kosztów, związanych z wykonywanymi czynnościami, tj. dojazd, koszty uzyskania dokumentów niezbędnych do wykonania wyceny, opłaty, podatki
 • terminu realizacji zlecenia

Uwagi ogólne:

 • wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowego określa umowa o wykonanie operatu szacunkowego
 • koszt sporządzenia operatu szacunkowego nie zależy od wartości nieruchomości
 • operat szacunkowy stanowi opinię niezależną i obiektywną
Wycena nieruchomosci

mgr inż. Bartłomiej Bochnak

Rzeczoznawca majątkowy
Uprawnienia zawodowe nr 5366
tel. 605 235 947

 • Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
 • Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
© 2012-2019 Bartłomiej Bochnak - rzeczoznawca majątkowy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tworzenie stron www: Artscape