Wycena nieruchomości Kraków, Rabka, Nowy Targ, Szczawnica; mgr inż. Bartłomiej Bochnaktopimage

O mnie

Jestem absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Ukończyłem studia na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, kierunek: Geodezja i Kartografia, specjalność: Szacowanie Nieruchomości i Kataster.
Po ukończeniu studiów odbyłem roczną praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości, a następnie zdałem egzamin przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną.
W dniu 16 kwietnia 2012 r. otrzymałem uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 5366 nadane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, uzyskując tytuł rzeczoznawcy majątkowego.

Każdą wycenę wykonuję z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny uchwalonymi przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
Operaty szacunkowe, które sporządzam, charakteryzują się przejrzystością i estetyką. Sporządzenie operatu poprzedzam wizją lokalną nieruchomości oraz rzetelną analizą rynku, gdyż każdy operat szacunkowy traktuję jako indywidualną opinię o wartości nieruchomości.
Jako członek Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, w procesie wyceny nieruchomości kieruję się następującymi zasadami Kodeksu Etyki Zawodowej, uchwalonymi przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych:

  • rzetelność w postępowaniu i uczciwość wobec klienta,
  • bezstronność i poszanowanie prawa,
  • odpowiedzialność za powierzone zadanie,
  • obiektywizm w zakresie udzielanych porad i opinii,
  • dbałość o godność zawodu,
  • zachowanie tajemnicy zawodowej.

Jako rzeczoznawca majątkowy, zgodnie z ustawowym obowiązkiem, dla zabezpieczenia interesów zleceniodawcy, posiadam ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego w PZU SA.

Wycena nieruchomosci

mgr inż. Bartłomiej Bochnak

Rzeczoznawca majątkowy
Uprawnienia zawodowe nr 5366
tel. 605 235 947

  • Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
  • Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
© 2012-2019 Bartłomiej Bochnak - rzeczoznawca majątkowy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tworzenie stron www: Artscape