Wycena nieruchomości Kraków, Rabka, Nowy Targ, Szczawnica; mgr inż. Bartłomiej Bochnaktopimage

Dokumenty

Poniżej przedstawiam listę dokumentów potrzebnych do sporządzenia operatu szacunkowego w zależności od rodzaju wycenianej nieruchomości. Ostateczną listę wszystkich niezbędnych dokumentów uzgadniam indywidualnie z klientem w zależności od rodzaju wycenianej nieruchomości oraz celu i zakresu wyceny.

Nieruchomość lokalowa:

 • aktualny odpis zwykły księgi wieczystej dla nieruchomości lokalowej
 • aktualny odpis zwykły księgi wieczystej dla działki, na której znajduje się budynek z wycenianym lokalem
 • wypis z rejestru gruntów dla działki, na której znajduje się budynek z wycenianym lokalem
 • kopia mapy ewidencyjnej dla działki, na której znajduje się budynek z wycenianym lokalem
 • akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości (np. orzeczenie sądu)
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w przypadku braku planu) – dla działki, na której znajduje się budynek z wycenianym lokalem
 • dokumentacja techniczna – rzut lokalu
 • umowa przedwstępna sprzedaży (w przypadku zawarcia takiej umowy)

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

 • aktualny odpis zwykły księgi wieczystej (w przypadku założenia księgi wieczystej)
 • aktualny odpis zwykły księgi wieczystej dla działki, na której znajduje się budynek z wycenianym lokalem
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu
 • przydział lokalu mieszkalnego
 • wypis z rejestru gruntów dla działki, na której znajduje się budynek z wycenianym lokalem
 • kopia mapy ewidencyjnej dla działki, na której znajduje się budynek z wycenianym lokalem
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w przypadku braku planu miejscowego) – dla działki, na której znajduje się budynek z wycenianym lokalem
 • dokumentacja techniczna – rzut lokalu
 • umowa przedwstępna sprzedaży (w przypadku zawarcia takiej umowy)

Nieruchomość gruntowa niezabudowana:

 • aktualny odpis zwykły księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • kopia mapy ewidencyjnej
 • kopia mapy zasadniczej z siecią uzbrojenia terenu
 • akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości (np. orzeczenie sądu)
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w przypadku braku planu miejscowego)
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w przypadku wydania takiej decyzji)
 • decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego (w przypadku wydania takiej decyzji)
 • umowa przedwstępna sprzedaży (w przypadku zawarcia takiej umowy)

Nieruchomość gruntowa zabudowana:

 • aktualny odpis zwykły księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • kopia mapy ewidencyjnej
 • kopia mapy zasadniczej z siecią uzbrojenia terenu
 • akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości (np. orzeczenie sądu)
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w przypadku braku planu miejscowego)
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego
 • potwierdzenie przyjęcia obiektu budowlanego do użytkowania lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego
 • dokumentacja techniczna obiektu budowlanego
 • umowa przedwstępna sprzedaży (w przypadku zawarcia takiej umowy)

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem będącym w trakcie realizacji:

 • aktualny odpis zwykły księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • kopia mapy ewidencyjnej
 • kopia mapy zasadniczej z siecią uzbrojenia terenu
 • akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości (np. orzeczenie sądu)
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w przypadku braku planu miejscowego)
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego
 • projekt budowlany
 • dziennik budowy
 • kosztorys budowlany
 • umowa przedwstępna sprzedaży (w przypadku zawarcia takiej umowy)
Wycena nieruchomosci

mgr inż. Bartłomiej Bochnak

Rzeczoznawca majątkowy
Uprawnienia zawodowe nr 5366
tel. 605 235 947

 • Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
 • Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
© 2012-2019 Bartłomiej Bochnak - rzeczoznawca majątkowy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tworzenie stron www: Artscape