Wycena nieruchomości Kraków, Rabka, Nowy Targ, Szczawnica; mgr inż. Bartłomiej Bochnaktopimage

Definicje

Dla właściwego zrozumienia oferowanych usług przedstawiam definicje podstawowych pojęć w wycenie nieruchomości, opracowane w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. 2010 nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.):

 • rzeczoznawca majątkowy – jest to osoba fizyczna, która posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. 2010 nr 102 poz. 651 z późn. zm.). Osoba ta może określać wartość nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
 • nieruchomości – są to części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale związane z gruntem, lub też części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności
 • wycena nieruchomości – jest to postępowanie, w efekcie którego zostaje określona wartość nieruchomości
 • szacowanie nieruchomości – jest to zespół czynności związanych z określaniem wartości nieruchomości
 • operat szacunkowy – jest to pisemna opinia rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości. Należy pamiętać, że drugi operat szacunkowy, sporządzony dla tej samej nieruchomości przez innego rzeczoznawcę majątkowego, nie może stanowić podstawy oceny prawidłowości wykonania pierwszego operatu szacunkowego
 • wartość rynkowa nieruchomości – jest to jej najbardziej prawdopodobna cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych, przy następujących założeniach:
  • strony umowy były od siebie niezależne, a także nie działały w sytuacji przymusowej, jak również miały stanowczy zamiar zawarcia umowy
  • upłynął niezbędny czas do wyeksponowania nieruchomości na rynku oraz do wynegocjowania warunków umowy
Wycena nieruchomosci

mgr inż. Bartłomiej Bochnak

Rzeczoznawca majątkowy
Uprawnienia zawodowe nr 5366
tel. 605 235 947

 • Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
 • Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
© 2012-2019 Bartłomiej Bochnak - rzeczoznawca majątkowy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tworzenie stron www: Artscape